Musel Jidáš zradit, aby Kristus zemřel na kříži a naplnilo se proroctví, že spasí lidstvo?

4. Duben, 2015 – 23:27
Bar micva u Zdi nářků v Jeruzalémě... Foto: Břetislav Olšer

Bar micva u Zdi nářků v Jeruzalémě... Foto: Břetislav Olšer

Šel jsem opět po Via Dolorosa v Jeruzalémě, kde se tradičně připomíná Kristovo zmrtvýchvstání. Znovu s televizním štábem; natáčeli dokumenty dle mé knížky „Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi“ pro pořad Babylon. Myslel jsem také na život a na smrt. Jinak to snad ani při chůzi kolem čtrnácti zastavení Křížové cesty nejde. V hlavě se mi rojila spousta otázek, na které byly jen složité odpovědi. Musel Jidáš zradit, aby Kristus zemřel na kříži a naplnilo se proroctví, že tak spasí lidstvo?

Židé před mnoha tisíciletími objevili pro lidstvo Boha, napsali Starý zákon a geniální morální kánon Desatero přikázání, aby se nejpopulárnějším člověkem světa stal obřezaný Žid jménem Ježíš Kristus tím, že zemře za spásu lidstva. Taková že by byla Boží konspirace, aby vznikl ze Starého zákona kompilát zvaný Nový zákon, resp. křesťanství, pár století poté též islám…? Poslal Bůh svého syna, aby zemřel za naše hříchy; byl vzkříšen z mrtvých, vstoupil na nebesa, pověřil dvanáct apoštolů, a o něco později Pavla jako apoštola pohanů, hlásáním nového křesťanského poselství do celého světa…?

Nicméně obě tato monoteistická náboženství vycházející z judaismu místo vděku Židům se je nyní snaží zničit, jakoby holocaust nestačil…? V duchu rčení: „Ne za dobrotu na žebrotu, ale na smrt“; ukřižovali jste Krista, jste navěky jen psanci. Rozhodl IV. lateránský koncil v roce 1215, jehož pochybné teze vyvrcholily holocaustem během 2. světové války. Před 800 roky bylo výslovně zakázáno soužití křesťanů s Židy, kteří byli oficiálně prohlášeni za ty, kdož zavraždili Ježíše Krista. Důsledkem tohoto byla separace židovského obyvatelstva ve zvláštních ulicích a čtvrtích. Fyzická izolace byla posilována řadou dalších nařízení a zákazů:

U Božího hrobu…

Židé museli od té doby nosit odlišující znamení na oděvu (žluté kolečko a bílý skládaný krejzlík, v Osvětimi žlutou Davidovi hvězdu), aby nemohli vstupovat do manželství s křesťany. Nesměli se věnovat řemeslům, ani vlastnit a obdělávat půdu, nesměli se stravovat ve veřejných hostincích. Zbaveni téměř všech práv zůstávali Židé pouze majetkem svého panovníka. Většinu omezení zrušil v našich zemích až císař Josef II. v roce 1781, plné občanské rovnoprávnosti v moderním smyslu dosáhli nakrátko Židé v českých zemích až roku 1867… Jakoby se už vědělo o roku 1935 a Norimberských protižidovských zákonech…

Byli to však Římané, kteří Ježíše zatkli, zbičovali proslulým římským vynálezem, “devítiocasou kočkou” (důtky s kovovými konci, které trhaly kůži), dali mu na bedra těžký kříž, na hlavu trnovou korunu, kopím mu na Golgotě probodli hruď a pak hráli v kostky o jeho roucho. Římané. Ne Židé… A Pilát, neomezený vládce nad jejich životem i smrtí, najednou alibisticky prohlásil, že si jde umýt své ruce, když zfanatizovaný dav farizejů požadoval Ježíšovu smrt. Pilát tak zabil dvě mouchy jednou ranou; také se chtěl Ježíše zbavit, vnímal ho jako riziko pro Římskou říši… Jen farizeje zneužil…

Chrám Božího hrobu…

To vše zopakoval v brutálním filmu „Umučení Krista“ fanatický a promiskuitní katolík Mel Gibson, co tluče svoji ženu. Kdysi modrooký sexy idol a sedminásobný otec býval pravidelně vyhlašován nejerotičtěji vyhlížejícím mužem planety. “Vy jste Žid? Zasraní Židi! Židi můžou za všechny války na světě!” křičel opilý při zatýkání na policisty. “Vypadáš jako zkurvená děvka, a jestli tě znásilní parta negrů, můžeš si za to sama, jasné? Říkám ti to jasně: Klidně tě dostanu pod kytky…“vyhrožoval a bil svoji manželku, ruskou klavíristku a modelku Oksanu. Jeho „Umučení Krista“ byl zkrátka krvák, v němž hlavní roli hráli zrůdní Židé, kteří Krista prostě umučili; Židé, ne Římané…

Dívám se na Jeruzalém a také dnes mě napadají stejné věci, myslím zase na život a na smrt, ale můj pohled je už víc světský; vidím své přátele v Kyjevě a v Moskvě, je mi líto trpících křesťanů, ale mělo by mi být líto všech lidí, bez náboženské příslušnosti. Židé jsou ale na prvním místě, byť jsem křtěný valašský katolík. Ale judaismus byl prvním monoteistickým náboženstvím. Myslel jsem též na znesvěcení chrámů po celém světě, bylo mně nanic, když jsem si připomenul dívčí punkovou skupinu Pussy Riot, která zneuctila pravoslavný chrám v Moskvě. Jako by tím přivolala hříšný Majdan a jeho kruté následky. http://www.dailymotion.com/video/x2ajp7m_femen-in-san-pietro-the-pope-is-not-a-politician_news

Lapidárně řečeno, křesťané kdysi dávno v nekalé soutěži možná zneužili židovský copyright na Boha, aby podle něho rozjeli svůj podnikatelský záměr a založili si lukrativní firmu – Křesťanství, společnost s ručením neomezeným. Bez Židů by neexistovalo křesťanství, ani islám… Když protižidovští spiklenci pojmenovávali pro Nový zákon dvanáct Kristových apoštolů, nechali si jedno jméno pro perfidního zrádce a nazvali ho podle tolik nenáviděného národa z Judeje… Judas – Žid. My ho známe pod jménem Judas Iškariot – Jidáš, který byl prý schopný zradit svého učitele a Mesiáše pro mýtus bídných třiceti stříbrných… Ještě, že protižidovská klika, vyčítající Židům, stejně jako dnes Mel Gibson, že ne Římané, ale právě oni ukřižovali jejich Mesiáše, nechala na pokoji Ježíšova bratra téhož jména Judas, kterého nesrovnával s Jidášem; asi mu to nešlo dokupy se svým zvrhlým scénářem…

Ježíšův zrádce Jidáš nebyl zlosyn, ale v podstatě oběť. Tušil svůj úděl už několik dnů před tím, než svého Mistra políbil na tvář, což mělo být domluvené identifikační znamení pro římské vojáky. Co by se ale stalo, nebýt tohoto polibku? Kristus by nebyl ukřižován a nesplnila by se tak proroctví, že přijde Mesiáš, aby se obětoval za lidstvo a svojí smrtí ho vykoupil. Během poslední večeře se Jidáš rozmýšlel, zdali má zrádný čin vykonat. Ježíš to postřehl, přišel k němu, ke svému nejdůvěryhodnějšímu apoštolovi, a řekl, jak uvádějí evangelia: “Jdi a čin, co máš činiti!”

Je spousta trapných případů, kdy se křesťané násilně snažili „napasovat“ na židovské názvy, svátky a zvyky; třeba název Zelený čtvrtek, který vznikl z původního německého názvu Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) popletou změněný na Gründonnerstag (Zelený čtvrtek). Zelený čtvrtek tedy není zelený… A z pesachu jsou Velikonoce…

Na Golgotě…

„Pesach je „Svátek nekvašených chlebů“ nebo „židovské velikonoce“, ve starší české literatuře někdy překládáno jako Přesnice. Je svátkem osvobození židovského národa z tyranského zajetí a zároveň slavnostní probouzení půdy a země. Bůh řekl Židům, ať obětují beránky a jejich krví natřou veřeje svých domů, aby poznal, kde mají zemřít prvorozené egyptské děti jako desátá egyptská rána, jež definitivně přinutila faraona propustit Židy ze zajetí,” říká mi Tibor Spitz – slovenský výtvarník z Kingstone v USA. A také peče na Velikonoce beránka…

Snímání těla Ježíše Krista z kříže…

Jeruzalém mě fascinoval zhmotněním biblických příběhů, které jsem znal od svého prvního ministrování. Getsemanská zahrada, poslední večeře Páně, Křížová cesta Via Dolorosa, Golgota, Západní zeď – Zeď nářků, Chrám Božího hrobu, hrob krále Davida… Zkrátka vše, co poskytovalo k obdivu město, v němž měla svá nejsvětější místa tři největší monoteistická náboženství světa. Jak narůstá počet turistů, přijíždějících do Izraele v souvislosti s křesťanskými vánočními svátky, připravuje se zvláštní jednotka izraelské policie na jednání s proměnlivým počtem návštěvníků, u nichž propukne tzv. Jeruzalémský syndrom. Chvíli Dante Alighieri, chvíli Mesiáš…

Člověk postižený touto duševní poruchou nabývá přesvědčení, že je Mesiášem nebo že Mesiáše osobně viděl, případně se ztotožní s jinou biblickou osobností. Zvláštní jednotka byla zřízena v roce 1986 a pohotovost má především o Vánocích a Velikonocích. Každoročně je s Jeruzalémským syndromem hospitalizováno až 40 návštěvníků izraelského hlavního města. Podle lékařů z pohotovosti v Centru pro duševní zdraví Givat Šaul se za „pravý“ Jeruzalémský syndrom považuje popsané duševní rozpoložení jen u osob, které předtím neměly žádné psychické problémy. Dále uvádějí, že fenomén se často objevuje při první návštěvě člověka v Izraeli a bývá diagnostikován často u pacientů středního věku, silně nábožensky zaměřených, pocházejících z malých měst zejména v Polsku, USA nebo Skandinávii. Ovšem, ne z Valašska, jak by mnozí očekávali…

Papež František u Zdi nářků; v kipě, která je vlastní Židům… Foto: ČTK/AP – Oded Balilty

Na Chrámové hoře…

U Západní zdi v Jeruzalémě…

Portugalští poutníci na Via Dolorosa…

(Jak by asi Ježíš vymrskal dnešní kupčíky…? http://youtu.be/65w8XMUQ3t4)

Inu, takže, ne každý, kdo si myje ruce, ne vždy dobře činí; tak jsem nedávno přežil „Jeruzalémský syndrom“ a nestal se Mesiášem. Stačilo, že se křesťané zapletli do židovského svátku Pesach neboli Velikonoce, stejně jako se opičí, když z židovské chanuky si udělali Vánoce a chanukový svícen proměnili v adventní věnec, jen svíček ubrali z devíti na čtyři. A typickou židovskou čepičku – jarmulku, resp. kipu nosí i katolický papež František, aby dnes mohl světit ve Vatikánu vzkříšení/zmrtvýchvstání Ježíše Krista, zatímco Židé pořád na svého Mesiáše čekají…

Snímky Břetislav Olšer (10)

Až budou v bazilice Sv. Petra močit a souložit Femen a Pussy Riot

http://www.dailymotion.com/video/x2aaqkg_zaplat-i-tento-mesic-svoji-zumpu-stoji-135kc-low_news

Pochopil papež František rozdíl mezi Zdí nářků a bezpečnostní zdí?

Adventní věnec má židovský původ, aneb Bez Židů by nebylo křesťanů

Byl by papež Benedikt XVI., nebýt krále Davida…?

izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKniha v elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereaddetail-knihy/izraelske-

Další komentáře, glosy a ukázky z mých knih na webech olser.cz, bretislav-olser.enface.cz a na mém facebooku

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *